Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2014

22:51

I po co?

I po co mi to wszytko?
Po cholerę się miotam?
I tak znam finał.
Nic już nie zmienię.
Siedzę w internacie.
Nic się nie zmieniło.
Ja tylko udaję.
Zakładam różne maski.
I jestem do tego stopinia pojebana, że zamiast iść i z kimś porozmawiać to siedzę i bezcelowo patrzę w ekran.
Choć w sumie nie mam ochoty z nikim rozmawiać.
Może dlatego piszę.


"Kołysanka dla okruszka" - Seweryn Krajewski

February 24 2014

18:26
Reposted bynajlepsza najlepsza

December 01 2013

22:48
2374 78e3
22:44
5430 d558
Reposted frompupuch pupuch viakittyschool kittyschool
22:41
6626 2a30

ladysilabee:

littleworldofmyown:

gifdistrict:

you called?

Drift kitten.

Fast and Furriest: Tokyo Drift

Reposted fromcloudforlife cloudforlife viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
22:35
8952 f426
Reposted fromcukino cukino viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
22:35
2185 e5b2
Reposted fromzlanieznajoma zlanieznajoma
22:35
8143 e9ac
Reposted fromzlanieznajoma zlanieznajoma
22:24
Skarżę się na nijaczenie wszystkiego i sam jestem przykładem takiego nijaczenia.
— Mrożek
Reposted fromhardbitch hardbitch viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
22:09
Człowiek pozbiera się ze wszystkiego i po wszystkim, ale nigdy już nie będzie taki sam.
22:04
1392 a981
Reposted fromlistlessness listlessness viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
22:01
9722 c771
Reposted fromlostinspace lostinspace viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
21:59
Reposted frommayamar mayamar viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
21:58
2156 a513
Reposted fromShini Shini viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
21:50
5316 313f
Reposted fromzlanieznajoma zlanieznajoma
21:50
9629 0c7f
Reposted fromzlanieznajoma zlanieznajoma
21:45
PS kiedy żyję robię absurdalne błędy.
— Ochocki, Vithren, "Nie podpisuj się pod wszystkim, później wstyd"
Reposted fromvith vith viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
21:43
Sa­mot­ność, praw­dzi­wa sa­mot­ność bez złudzeń, to stan poprzedzający obłęd lub samobójstwo.
— Erich Maria Remarque (Paul Remarque)
Reposted fromdeviate deviate viazlanieznajoma zlanieznajoma
21:43
6312 b0c7
Tak. Piękny.
W chuj..
Reposted fromzlanieznajoma zlanieznajoma
21:43
1867 2414
Reposted fromanestetyk anestetyk viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl